Neurológia pre prax 2/2011

Konzervativní léčba spontánního intracerebrálního krvácení

MUDr. Denisa Vondráčková

Spontánní intracerebrální krvácení (SIK) se řadí mezi akutní neurologická onemocnění s trvale vysokou mortalitou a morbiditou, což může být jednou z příčin terapeutického nihilizmu. Ten byl však poslední dobou vystřídán optimističtějším náhledem. Přibývá totiž studií, které naznačují, že agresivní léčba SIK, opřená o stále inovované guidelines, může vést k lepšímu klinickému výsledku. Konzervativní léčba SIK je součástí komplexního přístupu k těmto nemocným, který zahrnuje i kvalitní diagnostiku, chirurgickou léčbu a následnou péči. V článku uvádíme doporučení pouze pro konzervativní terapii SIK dle aktuálních medicínských poznatků. Diagnostika a chirurgická léčba jsou předmětem jiných sdělení.

Kľúčové slová: intracerebrální krvácení, konzervativní, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonsurgical management of spontaneous intracerebral hemorrhage

Since spontaneous intracerebral hemorrhage (SIH) is an acute neurological condition with a persistently high mortality and morbidity risk, some degree of therapeutic nihilism concerning SIH was embraced by many. This attitude has, however, been recently replaced by a more optimistic approach. There is mounting evidence suggesting that an aggressive treatment of SIH based on permanently innovated guidelines can lead to better clinical outcomes. Conservative therapy of SIH forms a part of a complex approach to these patients including also good-quality diagnostic procedures, surgical therapy and post-surgical care. We review the current evidencebased guidelines concerning the conservative therapy of SIH in this article. Diagnostic approaches and surgical therapy are being dealt with in other publications.

Keywords: intracerebral hemorrhage, nonsurgical, treatment.