Neurológia pre prax 3/2014

Monitorování účinku nových orálních antikoagulancií

MUDr. Aleš Tomek, Mgr. Adriana Ruzsiková, MUDr. Marta Zvarová, doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Klinické situace vyžadující monitoraci nových orálních antikoagulancií (NOAC) jsou: přítomnost krvácení, renální insuficience, podezření na předávkování nebo u ischemické cévní mozkové příhody, kdy se zvažuje trombolýza. Běžně dostupné koagulační testy, jako např. aPTT, TT či PT mohou, ale nemusí být pro monitoraci NOAC dostačující. Lékaři rozhodující např. o trombolýze musí znát interpretaci naměřených hodnot, která může být odlišná u pacientů užívajících dabigatran, rivaroxaban nebo apixaban. Navíc, pro NOAC jsou používány speciální testy, např. Hemoclot či standardizované anti-Xa testy, u kterých je opět důležité znát správnou interpretaci. Tento článek proto přináší přehled o vhodných koagulačních testech pro jednotlivá NOAC a shrnuje přehledným způsobem ve formě tabulek dostupná data o interpretaci naměřených výsledků tak, aby měl klinik okamžitou informaci například o možnosti podat trombolýzu.

Kľúčové slová: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, NOAC, monitorování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monitoring of the efficacy of novel oral anticoagulants

Clinical situations that require monitoring of novel oral anticoagulants (NOAC) are: presence of bleeding, renal impairment, suspicion of overdose or in case of ischemic stroke an indication of thrombolytic therapy. Conventional coagulation assays as aPTT, TT or PT may not be sufficient for NOAC monitoring. Clinicians deciding about thrombolysis have to understand the interpretation of measured values, which can be different in patients taking dabigatran, rivaroxaban or apixaban. In addition, for NOAC, new specific tests are used, for example Hemoclot or standardized Anti-Xa tests and it is again essential to correctly interpret the measured results. This article provides an overview of suitable coagulation assays for particular NOAC and summarizes in tables available data about interpretation of measured results to give immediate information for a clinician for example about the possibility of using thrombolytic therapy.

Keywords: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, NOAC, monitoring.