Via practica 4/2010

Manažment liečby pacienta so schizofréniou

MUDr. Branislav Moťovský

Schizofrénia je obvykle celoživotne prebiehajúca vážna duševná porucha. Jej dôsledky nezasahujú len samotných ľudí s touto poruchou, ale aj ich blízke okolie. Komorbidita rôznych telesných ochorení je u ľudí so schizofréniou častejšia než u ľudí v bežnej populácii. Navyše, antipsychotická liečba prináša viaceré nežiaduce účinky, ktorých korekcia a prevencia je často interdisciplinárnou záležitosťou. Tento článok ponúka stručný prehľad možností psychofamakologickej liečby a jej nežiaducich účinkov. Zároveň poukazuje na nevyhnutnosť psychoedukácie pacienta aj príbuzných, psychoterapie a monitoringu včasných – varovných – príznakov relapsu, pri ktorom môžu zastávať v starostlivosti o pacienta so schizofréniou významnú rolu aj praktickí lekári a špecialisti z iných odborov (než psychiatri).

Kľúčové slová: schizofrénia, atypické antipsychotiká, hyperprolaktinémia, antipsychotikami podmienené extrapyramídové príznaky, metabolický syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management and treatment of patient with schizophrenia

as well. There is a higher incidence of comorbidity of other physical diseases compared with normal population. Moreover, antipsychotic medicaments bring some side-effects, that have to be prevented and corrected interdisciplinary. This issue offers a brief overview of oportunities of psychofarmacological treatment and its side-effects. At once, it suggests inevitability of psychoeducation, psychoterapy and monitoring of early realpse symptoms, where general practicioners and other physicians (non- psychiatrists) could play an important role in care of people with schizophrenia.

Keywords: schizophrenia, atypical antipsychotics, hyperprolactinemia, antipsychotics-induced extrapyramidal disorders, metabolic syndrome