Pediatria pre prax 3/2016

Zdravotní a psychosociální komplikace obezity u dětí a dospívajících

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D., RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.

Obezita je onemocnění ovlivňující téměř každý tělesný systém, včetně kardiovaskulárního, gastrointestinálního, muskuloskeletálního, endokrinního, reprodukčního a respiračního. U obézních jedinců se manifestují mnohá onemocnění, od častěji pozorovaných (hypertenze,dyslipidémie, porušená glukózová homeostáza s rozvojem cukrovky 2. typu, nealkoholická jaterní steatóza, obstrukční spánková apnoe, skluz proximální epifýzy femuru, astma, syndrom polycystických ovárií), po méně běžné (Blountova choroba, pseudotumor cerebri). Děti a dospívající s nadměrnou tělesnou hmotností se řadí mezi vysoce rizikovou skupinu vzhledem k výskytu výše zmíněných komplikací již v časném věku. Závažnost zmnožení viscerálního tuku v dospívání z hlediska kardiometabolických zdravotních rizik byla potvrzena tuzemskými i zahraničními studiemi. Obezita rovněž předurčuje k psychosociálním problémům a snížené kvalitě života již v dětském věku.

Kľúčové slová: dětská obezita, komplikace obezity, kardiovaskulární rizika, metabolický syndrom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Health and psychosocial consequences of obesity in children and adolescents

Obesity is a health disorder that affects nearly every organ system, including cardiovascular, gastrointestinal, musculoskeletal, endocrine, reproductive and respiratory. Obese children and adolescents are at high risk for development of several health conditions as hypertension, dyslipidemia, disturbances in glucose homeostasis incl. type 2 diabetes, nonalcoholic fatty liver disease, obstructive sleep apnea, Blount disease, slipped capital femoral epiphysis, asthma, pseudotumor cerebri and polycystic ovarian syndrome. Consequences of enhanced accumulation of visceral fat in adolescence in association with cardiometabolic health risks have been confirmed in multiple studies conducted both in the Czech Republic and abroad. Obese individuals are predisposed to psychosocial dysfunction, reduced quality of life and social isolation.

Keywords: childhood obesity, obesity complications, cardiovascular risks, metabolic syndrome