Via practica 12/2006

IDEA – prvé výsledky o prevalencii abdominálnej obezity na Slovensku

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSC., FESC, doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., MUDr. Viera Kosmálová

Abdominálna obezita (definovaná ako obvod pása >102 cm u mužov a > 88cm u žien) predstavuje dôležitý marker pre metabolický syndróm a je dokázaným významným rizikovým faktorom závažných kardiovaskulárnych príhod. Doposiaľ nebola v podmienkach Slovenska systematicky sledovaná. Cieľom projektu IDEA bolo jej sledovanie v širších populačných skupinách vo svete i u nás.

Kľúčové slová: metabolický syndróm, abdominálna obezita, epidemiológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IDEA – THE FIRST RESULTS ABOUT PREVALENCE OF ABDOMINAL OBESITY IN SLOVAKIA

Abdominal obesity (defined as waist circumference ≥102 cm for males and ≥ 88 cm for females) represents the marker for the metabolic syndrome and is the established significant risk factor for cardiovascular events. However its prevalence was not until now systemathically screened in Slovakia yet. Aims of this project was to evaluate this in larger population samples all of the world.

Keywords: metabolic syndrome, abdominal obesity, epidemiology.