Praktické lekárnictvo 3/2012

Vplyv obezity na chorobnosť

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Obezita je jedným z najväčších zdravotných problémov ľudí 21. storočia. Je zodpovedná za 10 až 13 % úmrtí, skracuje priemernú dĺžku života o šesť až sedem rokov a spôsobuje chronické choroby, ktorých liečenie v Európe zhltne približne šesť percent rozpočtu zdravotníctva. Či už ide o kardiometabolické ochorenia, ochorenia pohybového systému, respiračného systému, ale aj nádorové ochorenia.

Kľúčové slová: obezita, prevalencia, diéta, farmakologická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effect of obesity on morbidity

Obesity is one of the most serious public health problems of the 21st century. Obesity is responsible for 10–13 % of deaths, reduces life expectancy by about 6–7 years, and causes chronic diseases whose treatment „eats up” about 6 % of health budget in Europe, including not only cardiometabolic diseases, locomotor system diseases, respiratory system diseases, but also cancer diseases.

Keywords: obesity, prevalence, diet, pharmacological therapy.