Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
    PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
    (2/2019, Prehľadové Články )
  • Osteoporóza a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
    (6/2015, Prehľadové Články )