Via practica 6/2015

Osteoporóza a kvalita života

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík

Osteoporóza je ochorenie skeletu, pri ktorom z rôznych príčin dochádza k výraznému úbytku kostnej hmoty. To môže viesť k rôznym komplikáciám, akými sú bolesť či imobilizácia, no najzávažnejším problémom sú predovšetkým fraktúry. Tie môžu zásadným spôsobom znížiť kvalitu života najmä u pacientov vyššieho veku a v niektorých prípadoch spôsobiť aj smrť.

Kľúčové slová: osteoporóza, kvalita života, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteoporosis and quality of life

Osteoporosis is a disease of the bones characterized by a significant bone loss caused by numerous reasons. This can lead to various complications such as pain, or immobilization, but the most serious ones are, of course, fractures. The latter can significantly reduce the quality of life especially in elderly patients and in some cases can even cause death.

Keywords: osteoporosis, quality of life, pharmacotherapy.