Praktické lekárnictvo 2/2011

Súčasné možnosti terapie dyslipidémií

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

mortalita na kardiovaskulárne ochorenia predstavuje jeden z hlavných problémov ekonomicky vyspelých krajín. na Slovensku zomrelo v roku 2008 len na kardiovaskulárne ochorenia v priemere 500 mužov a 553 žien (1). O vplyve tukov na ľudský organizmus nie je pochýb. Tuky sú pre správnu funkciu nášho tela nevyhnutné. Patria medzi hlavné živiny človeka a sú najvýdatnejším zdrojom energie (1 g tuku poskytuje 9 kcal = 37,7 kJ energie). bez tukov by neboli možné správne reakcie hormónov, vstrebávanie niektorých vitamínov (a, D, e, K) a celý rad chemických procesov, ktoré sú pre ľudský život nevyhnutné (2).

Kľúčové slová: hypolipidemiká, dyslipidémie, princípy liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current Possibilities of Dyslipidema Therapy

mortality as a result of cardio-vascular diseases represents one of the main problems of economically developed countries. On average 500 males and 553 females died from cardio-vascular diseases in Slovakia in 2008 (1). The effects of fats on a human organism are obvious. Fats are inevitable for proper functioning of our body. They are one of the basic nutrients for humans and represent the richest source of energy (1 g of fat stands for 9 kcal = 37.7 kJ of energy). Proper hormone reactions, absorption of some vitamins (a, D, e, K) and an entire range of chemical processes essential to human life would not be possible without fats. (2).

Keywords: hypolipidemics, dyslipidema, the principles of treatment.