Praktické lekárnictvo 4/2013

Liečebné postupy acne vulgaris

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Akné je chronické zápalové ochorenie piloseboceóznych buniek. Patrí medzi jedno z najčastejších kožných ochorení. Môžeme ho rozdeliť na mierne, stredné a ťažké formy. Dnes máme množstvo účinných liekov používaných na terapiu akné, či už sú to rôzne druhy lokálnych keratolytík a retinoidov, systémové retinoidy, antibiotiká, hormonálna terapia či rôzne druhy individuálne pripravovaných liekov.

Kľúčové slová: akné, možnosti liečby, lokálna liečba, hormonálna terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Options treatment of acne vulgaris

Acne is a chronic inflammatory disease of pilosebocellular cells. It belongs among the most common skin diseases. It can be divided into mild, moderate and severe forms. Today we have many effective drugs used for treating acne, including different kinds of local keratolytics and retinoids, systemic retinoids, antibiotics, hormone therapy, or different kinds of individual formulations.

Keywords: acne, treatment options, topical therapy, hormone therapy.