Praktické lekárnictvo 3/2013

Intervencie lekárnika v prevencii a terapii vybraných kožných ochorení

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Dermatovenerologické ochorenia sú v súčasnosti jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení nielen u nás, ale aj vo svete. Patria k nim napríklad atopická dermatitída, psoriáza, akné, mykózy a vírusové ochorenia kože. Väčšina z týchto ochorení je sprevádzaná nepríjemnými symptómami (ako svrbenie, začervenanie, bolestivosť, zlý vzhľad), ktoré vo výraznej miere môžu znížiť kvalitu života pacientov trpiacich týmito ochoreniami. Hoci máme dnes množstvo účinných liekov na terapiu týchto ochorení, nie všetky sa dajú pomocou nich úplne vyliečiť a vo väčšine prípadov tieto lieky len potláčajú príznaky týchto ochorení. Cieľom nášho článku je v stručnosti charakterizovať základné možnosti lekárnikov pri prevencii a terapii vybraných dermatovenerologických ochorení pomocou liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, ale aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, respektíve pomocou výživových doplnkov.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, intervencie, ochorenia kože.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacist interventions in the prevention and treatment of selected skin diseases

Skin diseases (cutaneous disorders) is currently one of the most frequent diseases not only in our country but also in the world. Some of the diseases include atopic dermatitis, psoriasis, acne, fungal and viral skin disease. Most of those diseases are accompanied by uncomfortable symptoms (such as itching, redness, tenderness, bad appearance) which can degrade the quality of life of patients suffering from the diseases to a considerable extent. Although we have nowadays effective drugs for treating the diseases available, not all of the diseases can be cured properly by using them, and in most cases these drugs only suppress the symptoms of the diseases. The aim of our article is to describe briefly basic options of pharmacists in the prevention and treatment of selected dermatological diseases by using drugs available on prescription only but also non-prescription drugs and nutritional supplements.

Keywords: atopic dermatitis, interventions, diseases of the skin.