Praktické lekárnictvo 2/2015

Hemoroidálne ochorenie z pohľadu lekárnika

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Hemoroidálne ochorenie je najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie konečníka, pričom postihuje približne 50 % dospelej populácie západných krajín nad 50 rokov. Incidencia tohto ochorenia je približne 8 % a prevalencia približne 10 %, výskyt u mužov a žien v pomere 1 : 4. Tieto údaje sa však môžu líšiť podľa regionálneho výskytu. Hemoroidálnym ochorením počas tehotenstva a po pôrode trpí 50 % a viac žien (1, 2). U väčšiny z nich tieto ťažkosti pretrvávajú až do vysokého veku. Nepríjemné symptómy tohto ochorenia, ako sú pálenie, svrbenie, bolestivosť a krvácanie, výrazne znižujú kvalitu života pacientov. Je to chúlostivý problém a väčšina pacientov sa ho spočiatku snaží riešiť samoliečbou. Úlohou lekárnika je nielen vedieť správne poradiť pacientovi pri výbere lieku, prípadne zdravotníckej pomôcky, ale aj na základe sprievodných symptómov vedieť rozlíšiť závažnosť tohto ochorenia a v prípade potreby odporučiť pacientovi návštevu lekára.

Kľúčové slová: hemoroidy, lekárnik, terapia, diétne opatrenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Haemorrhoidal disease from community pharmacist´s point of view

Haemorrhoidal disease is the most common disease of rectum affecting approximately fifty percent of the adult population over fifty years from west countries. The incidence of the disease is about eight percent and the prevalence is about ten percent, the incidence rate between men and women is in a ratio of 1:4. However, these data may vary depending on regions. More than fifty percent of women suffer from haemorrhoidal disease during pregnancy and after giving birth (1, 2). For most of them, these health problems may persist until old age. Unpleasant symptoms of the disease, such as stinging, itching, pain and bleeding significantly reduce the quality of patient life. As it is an intimate health problem, most patients try to self-medicate their problems away firstly. The role of the pharmacist is not only to give proper advice to a patient by choosing drugs or medical devices but also to assess the seriousness of disease depending on medical symptoms and recommend to see a doctor if necessary.

Keywords: haemorrhoids, community pharmacist, therapy, diet regimen.