Via practica 1/2010

Stretnutie odborníkov s členmi Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MUDr. Eva Rajecová, doc. MUDr. Jana Sirotiaková, CSc.

Osveta a informovanosť o takých závažných ochoreniach, akými sú hyperlipoproteinémie s familiárnym výskytom (familiárna hypercholesterolémia, familiárna kombinovaná hyperlipoproteinémia) nie je dostačujúca, napriek mnohým dostupným kvalitným zdrojom. Aj z týchto dôvodov sa výbor Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) rozhodol zorganizovať prvé spoločné stretnutie SAA a pacientov a ich príbuzných združených v Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií (SFH)).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stretnutie odborníkov s členmi Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií

Osveta a informovanosť o takých závažných ochoreniach, akými sú hyperlipoproteinémie s familiárnym výskytom (familiárna hypercholesterolémia, familiárna kombinovaná hyperlipoproteinémia) nie je dostačujúca, napriek mnohým dostupným kvalitným zdrojom. Aj z týchto dôvodov sa výbor Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) rozhodol zorganizovať prvé spoločné stretnutie SAA a pacientov a ich príbuzných združených v Spoločnosti familiárnych hyperlipoproteinémií (SFH)).