Via practica S4/2007

MANAŽMENT ATEROGÉNNEJ DYSLIPIDÉMIE PRI METABOLICKOM SYNDRÓME

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Jedným z hlavných ovplyvniteľných rizikových faktorov aterosklerózy je aterogénna dyslipidémia charakterizovaná hypertriacylglycerolémiou (hTAG), nízkymi hodnotami HDL-cholesterolu (HDL-C) a prítomnosťou malých denzných LDL častíc. Zdá sa, že aterogénna dyslipidémia (ako konštantná súčasť plnej klinickej manifestácie MS) je v súčasnosti častejším problémom ako izolovaná hypercholesterolémia. Článok sa venuje patogenéze aterogénnej dyslipidémie a našim súčasným terapeutickým (nefarmakologickým i farmakologickým) možnostiam jej ovplyvnenia (tabuľka 5, obrázok 1; 46).

Kľúčové slová: metabolický syndróm, aterogénna dyslipidémia, nefarmakologická liečba, statíny, fibráty, kombinovaná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF ATHEROGENIC DYSLIPIDAEMIA IN THE METABOLIC SYNDROME

The main modifiable risk factor for atherosclerosis is the atherogenic dyslipidaemia (the combination of elevated serum triglyceride levels, low serum HDL-C levels, and a preponderance of small dense LDL-C particles), particulary for patients with the metabolic syndrome. It has been suggested that the clinical importance of the atherogenic dyslipidaemia probably exceeds that of LDL-cholesterol, because many more patients with coronary artery disease are found to have this trait compared to those with hypercholesterolemia. The pathogenesis of dyslipidemia in the metabolic syndrome will be reviewed and the roles of therapeutic lifestyle modification and drug therapies in the traetment of dyslipidemia will be discussed (tablet 5, figure 1; 46).

Keywords: metabolic syndrome, atherogenic dyslipidaemia, non-pharmacological therapy, statins, fibrates, combined therapy.