Via practica 1/2009

Epidemiologická situácia v SR – choroby obehovej sústavy a ich rizikové faktory

MUDr. Anna Baráková

Nepriaznivá miera úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v populácii SR a neklesajúca incidencia na ich závažné akútne stavy, sú odrazom vysokej prevalencie multifaktoriálne pôsobiacich rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom. Iba cielená edukácia populácie už od detstva a efektívne preventívne opatrenia v zdravotnej politike môžu SR priblížiť k úrovni vyspelých krajín Európy.

Kľúčové slová: populačná prevencia, úmrtnosť, obezita, hypertenzia, metabolický syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiologic situation in Slovakia – circulation disorders and their risk factors

Negative mortality rate in population in Slovakia due to circulation disorders and not decreasing incidence of serious acute conditions caused by them reflect the high prevalence of multi-factorial risk factors connected with life style. Slovakia can come near to the level of developed European countries only by education of population from childhood and by effective strategies in health policy.

Keywords: population prevention, mortality, obesity, hypertension, metabolic syndrome