Via practica 11/2008

LÉČBA ESENCIÁLNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

MUDr. Milena Dolejšová, doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

V článku jsou stručně předkládána základní doporučení a postup při léčbě primární (esenciální) arteriální hypertenze. Pojem prehypertenze je rozveden vzhledem k nedávno uvedeným výsledkům studie týkající se možnosti prevence rozvoje hypertenze. Jsou zde uvedeny příklady kombinací jednotlivých tříd antihypertenziv při přidružených nemocech hypertonika.

Kľúčové slová: hypertenze, prehypertenze, doporučení, úprava životního stylu, kombinace antihypertenziv

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION

The article briefly presents basic guidelines and proceeding in treatment of primary (essential) arterial hypertension. The term pre-hypertension is analyzed in view of recent studies concerning possibilities in prevention of hypertension progression. Examples of combination of anti-hypertension drug groups are presented as well.

Keywords: hypertension, pre-hypertension, guidelines, change of life-style, anti-hypertension drugs.