Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Vplyv obezity na chorobnosť
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
    (3/2012, Klinická farmácia )