Via practica 11/2009

Volba antidiabetik s přihlédnutím k metabolickému syndromu

doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.

Pro léčbu diabetu 2. typu máme dnes k dispozici účinná antidiabetika (metformin, deriváty sulfonylurey, glitazony, akarbózu) a brzy přibudou další ze skupiny inkretinových mimetik. U antidiabetik je kromě antihyperglykemického efektu vždy uváděn zejména efekt na hmotnost a jiné efekty nebyly prezentovány. Dnes však existuje mnoho důkazů, že antidiabetika mají i další efekty na složky metabolického syndromu – hypertenzi, dyslipidemii i obezitu. I u antidiabetik si tedy musíme zvykat na skutečnost, že je důležité přihlížet ke komplexnějším efektům, než je pokles glykemie, a zvažovat zejména cévní účinky a ovlivnění lipidů a krevního tlaku.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, perorální antidiabetika, dyslipidemie, hypertenze, kardiovaskulární komplikace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The choice of antidiabetic medications with regard to metabolic syndrome

For treatment of diabetes type 2 we dispose of effective antidiabetic medications (metformine, sulphonylurea derivates, glitazones, acarbosa) and soon further medications from group of incretine mimetics will occur. In antidiabetic medications besides the antihyperglycemic effect the effect on weight is announced but other effects are not presented. Nowadays we have evidence that antidiabetic medications have effect on other components of metabolic syndrome – hypertension, dyslipidemia, and even obesity. Even in choice of antidiabetic medications we have to pay attention to more complex effects than only decrease of blood sugar and consider especially effects on lipid spectrum and blood pressure.

Keywords: diabetes mellitus type 2, metabolic syndrome, peroral antidiabetic medications, dyslipidemia, hypertension, cardiovascular complications