Via practica 5/2012

Význam vitamínu D v diabetológii

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak

Na základe množstva poznatkov z experimentálnych a humánnych štúdii sa dá vitamín D považovať za významný faktor znižujúci riziko vzniku diabetes mellitus 1. aj 2. typu. V mechanizme jeho účinkov sa uplatňuje priamy vplyv cez jadrové VDR receptory na gény kódujúce proteíny súvisiace s normálnou funkciou B-buniek a gény kódujúce proteíny ovplyvňujúce imunitné mechanizmy ako aj mechanizmy inzulínovej rezistencie. Vitamín D priamo aj nepriamo ovplyvňuje aj metabolizmus vápnika, čím zasahuje do regulačných dejov sekrécie a účinku inzulínu. Existujú mnohé odporúčania suplementácie vitamínom D u rizikových skupín, kam patria aj diabetici. Na dosiahnutie cieľovej hodnoty sérovej koncentrácie 25-hydroxyvitamínu D sú odporučované dvoj- až trojnásobne vyššie dávky než v prevencii a liečbe osteoporózy. Napriek tomu je štandardne odporučenou dávkou 800 – 1000 IU vitamínu D denne. Sľubnou možnosťou sú analógy vitamínu D, ktoré si pri nižších dávkach zachovávajú imunomodulačný a metabolický vplyv pri vzniku diabetes mellitus a počas jeho priebehu.

Kľúčové slová: vitamín D, diabetes mellitus, VDR receptor, suplementácia vitamínu D.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Significance of vitamin D in diabetology

On the basis of the entire quantity of knowledge from the experimental and humane clinical studies vitamin D can be considered as a significant factor in reducing the risk of developing diabetes mellitus type 1 and also type 2. The mechanism of vitamin D is mediated due to direct impact of vitamin D on nuclear receptors and affecting of genes for proteins associated with normal B-cell function and proteins affecting the immune mechanisms and mechanisms of insulin resistance. Vitamin D so directly as well as indirectly affects the calcium metabolism, which extends into the regulation of insulin secretion. There are many recommendations for the doses of vitamin D supplementation. In risk groups, like patients with diabetes to achieve the target value of the serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D are recommended two- to threefold higher doses than in prevention and treatment of osteoporosis. Nevertheless, according the guidelines is only the dose of 800 – 1 000 IU vitamin D per day recommend. Promising option may be analogues of vitamin D.

Keywords: diabetes mellitus, the VDR receptor, vitamin D and supplementation of vitamin D.