Ambulantná terapia 4/2008

METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

Přítomnost metabolického syndromu, charakterizovaného současným výskytem některých rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, je spojena se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční a dalších komplikací aterosklerózy, ale i dalších chorob, jako je diabetes mellitus 2. typu či některých nádorových onemocnění (nádory tlustého střeva, prostaty, pankreatu). V současné době je diskutována souvislost metabolického syndromu s některými neurologickými a psychiatrickými onemocněními (zejména schizofrenie, deprese a Alzheimerova nemoc). Článek podává přehled o vztazích mezi metabolickým syndromem a uvedenými onemocněními a o možných mechanizmech, které stojí v pozadí těchto vztahů.

Kľúčové slová: metabolický syndrom, schizofrenie, deprese, Alzheimerova choroba, inzulinová rezistence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

METABOLIC SYNDROME AND SELECTED MENTHAL ILLNESSES

Metabolic syndrome, characterized by coincidental occurence of several risk factors of cardiovascular diseases, is connected not only with an increased risk of ischaemic heart disease and other complications of atherosclerosis but also with other diseases such as type 2 diabetes mellitus or some malignancies (e. g. colorectal, prostate or pancreatic cancer). Nowadays, the connection between metabolic syndrome and some neurologic and psychiatric diseases (especially schizophrenia, depressive disorder and Alzheimer´s disease) is disputed. The article outlines the relationship between metabolic syndrome on one hand and selected mental diseases on the other hand. Possible participating mechanism in the background are discusses.

Keywords: metabolic syndrome, schizophrenia, depressive disorder, Alzheimer´s disease, insulin resistance