Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Abstrakty
  (1/2009, Abstrakty )
 • Artériová hypertenzia u diabetikov
  doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Mesárošová, PhD., MUDr. Eva Hirnerová, PhD.
  (2/2013, Hlavná téma )
 • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
  prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
  (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )