Pediatria pre prax 5/2009

Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí

doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc., prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

Stoupající výskyt primární hypertenze u dětí a dospělých je často spojován se stoupajícím výskytem obezity. Patogenetické souvislosti těchto onemocnění jsou ale stále nejasné a velmi komplikované. Obezita může vést k hypertenzi, ale na druhé straně již pouhá rodinná anamnéza esenciální hypertenze ještě u štíhlých predikuje vznik obezity, hypertenze může tedy vést k vzniku obezity. Většina obézních má hypertenzi, nebo ji dostane během života a naopak platí, že téměř každý hypertonik má vyšší BMI nebo kumulaci viscerálního tuku. Stále se tedy neví, co je příčina a následek. Cílem tohoto sdělení je podat současný přehled o etiopatogenezi hypertenze u obézních a možnosti ovlivnění těchto mechanizmů v dětství.

Kľúčové slová: primární hypertenze, obezita, etiopatogeneze, děti, dospívající.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obesity – associated hypertension in childhood

The increasing prevalence of hypertension in children and adolescents is strongly associated with increasing prevalence of obesity. The pathogenetic consequences are still unclear and very complicated. Obesity could be potential cause of hypertension, on the other hand family history of essential hypertension could be predictor of later onset of hypertension in non-obese children. The most obese individuals are hypertonic and mostly all hypertonic individuals have increased BMI or accumulation of visceral fat. So there is not yet sufficient evidence about consequences of these two diseases. The aim of this article was to summarise the recent discoveries of etiopathogenesis of hypertension related obesity and possibility to influence of these mechanisms in childhood.

Keywords: primary hypertension, obesity, etiopathogenesis, children, adolescents.