Via practica 1/2005

Alkohol a diabetes

MUDr. Jiří Mudra, doc. MUDr. Zdeněk Rušavý

Rostoucí počet zpráv o příznivých účincích umírněného pití alkoholu na kardiovaskulární onemocnění podpořil zájem o jeho vliv u diabetu mellitu 2. typu (T2DM). Tento článek shrnuje současné poznatky o vztazích mezi alkoholem a rizikem rozvoje T2DM, ischemickou chorobou srdeční u diabetiků a inzulinovou senzitivitou.

Kľúčové slová: alkohol, diabetes mellitus, inzulinová senzitivita, ischemická choroba srdeční.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ALCOHOL AND DIABETES MELLITUS

Growing body of evidence of beneficial effects on cardiovascular disease of moderate alcohol drinking has drawn attention to its effects in type 2 diabetes mellitus (T2DM). This article reviews current knowledge of the relationships between alcohol and T2DM incidence, coronary heart disease in diabetics, and insulin sensitivity.

Keywords: alcohol, diabetes mellitus, insulin sensitivity, coronary heart disease.