Psychiatria pre prax 2/2006

Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus

MUDr. Jiří Podlipný, MUDr. Zdeněk Hess

Při úvahách o metabolickém syndromu a diabetu 2. typu v psychiatrii se v poslední době zaměřujeme na nežádoucí účinky atypických antipsychotik. V následujícím sdělení chceme zdůraznit další aspekt, kterým je zvýšená komorbidita deprese a diabetu 2. typu. Deprese zpravidla předchází rozvoji diabetu 2. typu, a proto je nutné u depresivních pacientů sledovat rizikové metabolické parametry.

Kľúčové slová: deprese, metabolický syndrom, diabetes.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSION, METABOLIC SYNDROME AND DIABETES MELLITUS

We usually focus our attention on adverse events of antipsychotic medication when thinking of metabolic syndrome and type 2 diabetes in psychiatry. We want to show another important issue in the following article, which is the increased comorbidity of depression and type 2 diabetes. Depression usually precedes the development of type 2 diabetes and therefore it is necessary to monitor the metabolic risk factors in depressive patients.

Keywords: depression, metabolic syndrome, diabetes.