Neurológia pre prax 2/2012

Alzheimerova choroba a diabetes mellitus typu 2

doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

Epidemiologické údaje a poznatky experimentálních prací ukazují na úzké vztahy mezi inzulinovou rezistencí, diabetes mellitus typu 2 (DM2), poruchami kognitivních funkcí a výskytem sporadické formy Alzheimerovy demence. V pozadí těchto vztahů je řada pochodů spojených s abnormálním metabolizmem glukózy v mozku. Někteří autoři pro Alzheimerovu chorobu používají označení diabetes mellitus typu 3. V článku je podán přehled mechanizmů spojujících inzulinovou rezistenci a DM2 se vznikem kognitivních poruch a demence a některých nových možností jejich terapeutického ovlivnění. Výzkumy v této oblasti mohou přinést jednak objevy nových biologických markerů rozvoje Alzheimerovy choroby, jednak poznání nových cílů i způsobů prevence a léčby tohoto závažného onemocnění.

Kľúčové slová: sporadická forma Alzheimerovy choroby, diabetes mellitus typu 2, inzulinová rezistence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alzheimer’s disease and type 2 diabetes mellitus

Both the epidemiological data and results of experimental works have shown tight relations of the insulin resistance, type 2 diabetes mellitus (DM2), cognitive disturbances and sporadic form of Alzheimer´s disease. Plethora of events, standing behind these relations, is associated with an abnormal brain glucose metabolism. Some authors call Alzheimer‘s disease, „type 3 diabetes mellitus“. In the article, an outline is given on the mechanisms, connecting both the insulin resistance and DM2 with the cognitive disturbances or dementia. Some new potential possibilities of the favourable influencing of the sporadic form of Alzheimer´s disease are also mentioned. The research in the field could help to find new biological markers of the Alzheimer´s disease, recognition of the new treatment targets and of new preventive and treatment modalities of this serious disorder.

Keywords: sporadic form of Alzheimer´s disease, type 2 diabetes mellitus, insulin resistance.