Dermatológia pre prax 1/2018

Najčastejšie kožné a slizničné zmeny pri diabete

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Diabetes mellitus (DM) je heterogénne ochorenie charakterizované hyperglykémiou v dôsledku poruchy sekrécie inzulínu a rôzneho stupňa inzulín rezistencie. DM je najčastejšou endokrinnou poruchou. Kožné prejavy sa vyskytujú u 72,9 % pacientov s DM a kožné ochorenia môžu byť prvým upozornením na DM alebo sa vyvinú počas trvania ochorenia (1).

Kľúčové slová: diabetes mellitus, koža

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most frequent skin and mucous disorders by diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) is a heterogeneous condition characterized by hyperglycemia as a consequence of defects in insulin secretion and variable degrees of insulin resistance. DM is the most common endocrine disorder. Skin disorders are present in 79.2% of patients with DM, and cutaneous disease may appear as the first sign of DM or develop at any time in the course of the disease (1).

Keywords: diabetes mellitus, skin