Via practica 6/2016

Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu a obezita

MUDr. Imrich Mucska

Obezita je kauzálnym faktorom vývoja syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu v dôsledku apozície tuku v oblasti horných dýchacích ciest a narušenia ich neuromuskulárnej rovnováhy prostredníctvom efektu adipokínov pri centrálnom type obezity. Syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu má závažné kardiometabolické následky. Fragmentácia spánku vedie k nadmernej dennej ospalosti s rizikom vzniku mikrospánkov pri riadení motorového vozidla. V liečbe syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu dominuje redukcia telesnej hmotnosti a neinvazívna ventilačná liečba.

Kľúčové slová: obezita, syndróm spánkového apnoe, nadmerná denná ospalosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obstructive sleep apnea syndrome and obesity

Obesity is a causal factor in onset of obstructive sleep apnea syndrome due to the fat tissue located in the upper respiratory airways and impairment of the neuromuscular balance in this area as well as the effect of the adipokines in the central type of obesity. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) causes serious cardiovascular and metabolic consequences. Fragmentation of sleep leads to an excessive daytime sleepiness with the risk of microsleep while driving the motor vehicle. Treatment of OSAS is known by the reduction of the weight and noninvasive positive ventilation therapy.

Keywords: obesity, sleep apnea syndrome, excessive daytime sleepiness