Via practica 5/2017

Obezita a artériová hypertenzia

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

S obezitou asociovaná artériová hypertenzia je popri ďalších abnormalitách charakterizovaná aktiváciou sympatikového nervového systému, aktiváciou systému renín-angiotenzín a retenciou sodíka, pričom inzulínová rezistencia je všeobecným patogenetickým princípom vzniku metabolického syndrómu. Artériová hypertenzia je spojená s vyšším rizikom vzniku hypertrofie ľavej komory srdca, ktorá už samotná predstavuje významný rizikový faktor kardiovaskulárneho úmrtia. Liečba artériovej hypertenzie asociovanej s obezitou je vo väčšine prípadov v súlade so všeobecnými odporúčaniami jej liečby, len s väčším dôrazom na modifikáciu životného štýlu a diétne opatrenia.

Kľúčové slová: obezita, artériová hypertenzia, metabolický syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obesity and arterial hypertension

Obesity-associated arterial hypertension is characterized by activation of the sympathetic nervous system, activation of the renin- -angiotensin system, and sodium retention, among other abnormalities, and more, insulin resistance is the common pathogenetic principle in the development of metabolic syndrome. Hypertension is associated with an increased risk of left ventricular hypertrophy, itself a powerful risk factor for cardiovascular death. Therapy for obesity-related hypertension for the most part follows the standard line of high blood pressure treatment, but with a greater emphasis on lifestyle modifications and dietary changes.

Keywords: obesity, arterial hypertension, metabolic syndrome