Via practica 5/2016

Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou

MUC. Michal Pečík

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Správa zo XIV. slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou