Pediatria pre prax 3/2014

Aktuálny pohľad na sideropenickú anémiu v detskom veku

MUDr. Monika Grešíková, PhD.

Sideropenická anémia je príčinou približne polovice všetkých diagnostikovaných anémií v detskom veku. Na jej vývoji sa zúčastňuje aspoň jeden z troch kľúčových mechanizmov: znížený príjem železa, jeho zvýšená spotreba, alebo zvýšené straty. Keďže železo je súčasťou mnohých transportných a enzýmových systémov, jeho obrat je v organizme regulovaný viacstupňovým mechanizmom. Anémia z nedostatku železa má dlhotrvajúce následky na mentálny, motorický aj behaviorálny vývoj dieťaťa. Pre cielenú a účinnú liečbu je nevyhnutné zistenie príčiny anémie.

Kľúčové slová: sideropenická anémia, metabolizmus železa, hepcidín, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current view of the iron deficiency anaemia in childhood

Iron deficiency anaemia is responsible for approximately half of all diagnosed anaemias in childhood. Its development is associates with at least one of three key mechanisms: reduced intake of iron, ist increased consumption or increased elimination. Since iron partakes in many key transport and enzymatic systems, its turnover in the body is regulated by a multi-stage mechanism. Iron deficiency anaemia has long-lasting effects on mental, motor and behavioral development of the child. To find out the reason for anaemia is very impotent for target and effective treatment.

Keywords: iron deficiency anaemia, iron metabolism, hepcidin, diagnostics, treatment.