Psychiatria pre prax 5/2008

SPÁNEK A PAMĚŤ VE VZTAHU K MEDIKACI

MUDr. Claudia Borzová

V ambulancích specialistů i praktických lékařů se často setkáváme se společně či postupně se objevujícími příznaky typu narušený spánek – narušená paměť. To, že spánek a paměť spolu souvisejí, z praxe víme nebo tušíme. Článek přináší teoretické pojednání o vazbě mezi spánkem a pamětí ve vztahu k příčinám této souvislosti i ve vztahu k medikaci v souvislosti s praxí. Při léčbě poruch spánku či paměti by měl spánek zůstat tak kvalitní, aby kognitivní funkce byly zachovány. Při výběru prostředku k léčbě poruch spánku musíme zohledňovat riziko poškození kognitivních funkcí či ovlivnění psychické kondice.

Kľúčové slová: paměť, kognitivní porucha, farmakoterapie, benzodiazepiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE SLEEP AND MEMORY IN RELATION TO MEDICATIONS

In the offices of specialists and primary care physicians we encounter together or separately occuring symptoms-impaired sleep and impaired memory. It is known or anticipated from practice that sleep and memory are associated. The article describes the relation of sleep and memory on a theoretical level in relation to its causes and medications. During treatment of sleep or memory disorder sleep should remain of sufficient quality that cognitive functions are preserved. The choice of medication for a sleep disorder should reflect the risk of cognitive function impairment or the influence on psychic condition.

Keywords: memory, cognitive disorder, pharmacotherapy, benzodiazepines