Via practica 4/2010

Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Kombinovaná dyslipidémie, charakterizovaná zvýšením low-density lipoprotein-cholesterolu (LDL-C), zvýšením triglyceridů (TG) a snížením high-density lipoprotein-cholesterolu (HDL-C) je asociována se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Vysoká prevalence smíšené dyslipidémie je podmíněna častým výskytem takových rizikových faktorů, jako je obezita, diabetes mellitus nebo insulinová resistence, metabolický syndrom a fyzická inaktivita. V léčbě kombinované dyslipidémie má význam redukce hmotnosti a zvýšení fyzické aktivity. Farmakoterapie lipidové triády se poté často musí opírat o kombinovanou hypolipidemickou léčbu. Kombinace farmak je u pacientů s aterogenní dyslipidémií indikována tehdy, pokud není dosažen cíl dle doporučení (NCEP III, ATP III). Možné kombinace hypolipidemik zahrnují především fibrát + statin, a mezi další kombinace potom patří léčba typu fibrát + niacin, fibrát + ezetimibe, statin + niacin případně + ezetimibe.

Kľúčové slová: dyslipidémie, diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, metabolický syndrom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Combined hypolipidemic therapy using statins and fibrates reducing the cardiovascular risk in the patients with atherogenic dyslipidemia

Combined dyslipidemia, characterized by the elevation of low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), triglycerides (TG) a decrease of high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) is associated with increased cardiovascular risk. An increased prevalence of mixed dyslipidemia is due to the frequent appearance of risk factors such as obesity, diabetes mellitus or insulin resistence, metabolic syndrome or physical inactivity. The weight management and physical activity are the cornerstones in the therapy of the combined dyslipidemia. The pharmacotherapy of lipid triad should often use a combined hypolipidemic treatment. The combination of hypolipidemic drugs is indicated when the treatment goal (NCEP III, ATP III) is not accomplished. There are the following possible combinations: fibrate + statin, fibrate + niacin, fibrate + ezetimibe, statin + niacin or + ezetimibe.

Keywords: dyslipidemia, diabetes mellitus, coronary heart disease, atherosclerosis, metabolic syndrome