Via practica 4/2005

Prevencia ischemickej choroby srdca

MUDr. Milan Luknár, MUDr. Branislav Líška

Cieľom prevencie ischemickej choroby srdca (ICHS) je zníženie incidencie prvých a rekurentných klinických príhod, invalidity a predčasných úmrtí. Vykonáva sa prostredníctvom ovplyvnenia jej rizikových faktorov režimovými opatreniami a podávaním liekov. V súčasnosti je prevencia založená na stanovení celkového rizika fatálnych kardiovaskulárnych príhod pomocou tabuľky SCORE, ktorá zohľadňuje hlavné rizikové faktory. Článok približuje praktické využitie tejto tabuľky a uvádza možnosti ovplyvnenia najvýznamnejších (poruchy lipidového metabolizmu, fajčenie, zvýšený tlak krvi, diabetes, nízka fyzická aktivita, strava, obezita) a niektorých ďalších rizikových faktorov. Stručne sa zaoberá aj použitím liekov v prevencii ICHS.

Kľúčové slová: ischemická choroba srdca, prevencia, rizikové faktory, SCORE.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREVENTION OF THE ISCHEMIC HEART DISEASE

The aim of prevention of coronary heart disease (CHD) is to reduce the incidence of first and recurrent clinical events, disability, and premature death by influencing its risk factors. Currently, this prevention is based on the assessment of total risk of fatal cardiovascular events using the SCORE table based on the main risk factors. The article presents the practical use of this table. It also presents some possibilities of influencing the most important (lipid metabolism abnormalities, smoking, hypertension, diabetes, low physical activity, diet, obesity) and some other risk factors of CHD. It also brings a concise overview of preventive drug administration.

Keywords: coronary heart disease, prevention, risk factors, SCORE.