Onkológia 2/2010

Moderní metody nutriční podpory u nádorové kachexie

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D., RNDr. Alena Tichá, Ph.D., MUDr. Robert Hromádka

Kachexie je nebezpečnou komplikací většiny nádorových onemocnění, zhoršuje výsledky chemoterapie, chirurgického výkonu, aktinoterapie a zhoršuje prognózu nemocných. Konvenční nutriční podpora enterální tekutou výživou je málo účinná, proto se v současné době prosazují speciální přípravky založené na principech nutriční farmakologie a orgánově specifických účincích. Mimořádný pokrok v této skupině enterálních přípravků přineslo doplnění jejich složení ω-3 mastnými kyselinami a rozpustnou fermentovatelnou vlákninou. Vedle potlačení kachexie, zánětlivé reakce, se u těchto přípravků předpokládá i ochrana střevní bariéry poškozované malnutricí a chemoterapií.

Kľúčové slová: nádorová kachexie, nutriční podpora, enterální výživa, ω-3 mastné kyseliny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New methods of nutritional support in cancer cachexia

Cachexia is a hazardous complication of the majority of malignant diseases and deteriorates the results of chemotherapy, surgical treatment, actinotherapy and significantly worsens prognosis of the disease. Conventional nutritional support using enteral liquid formulas is not effective enough and preparations based on nutritional pharmacology and organ-specific activities are used recently. The most significant improvement in these preparations was achieved by the implementation of ω-3 fatty acids and soluble fermentable fibre. In addition to supression of cachexia and inflammation, these preparations are supposed to protect bowel barrier damaged by malnutrition and chemotherapy.

Keywords: cancer cachexia, nutritional support, enteral nutrition, ω-3 fatty acids, disease specific nutrition.