Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2015

Morbídne obézny pacient na jednotke intenzívnej starostlivosti

MUDr. Štefan Krbila, PhD., MUDr. Viliam Soboňa

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie sa obezita považuje za najrozšírenejšie civilizačné ochorenie 21. storočia. Aj keď je obezita považovaná za pandemické ochorenie modernej spoločnosti, postihuje čoraz viac jedincov aj v rozvojových krajinách. Obezita je považovaná za chronickú chorobu, ktorá vyúsťuje do multiorgánového poškodenia a z toho vyplývajúcich komplikácií, ktoré významne ovplyvňujú ako morbiditu, tak aj kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca.

Kľúčové slová: obezita, metabolický syndróm, biventrikulárne srdcové zlyhanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Morbidly obese patient on the intensive care unit

Obesity is considered to be the world most frequent civilization disease of the 21st century according to WHO. Despite considered as pandemic disorder of modern society it affects increasing number of subjects within developing countries as well. It is defined as a chronic disease leading to multi-organ damage and severe related complications with relevant impact upon morbidity and quality of life and total length of life for obese patients.

Keywords: obesity, metabolic syndrome, biventricular heart failure.