Dermatológia pre prax 3/2009

Komorbidity u psoriázy, nový pohled na staré onemocnění

doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Psoriáza je multifaktoriální choroba vznikající na genetickém podkladu. Na její manifestaci pod vlivem výbavných faktorů se podílí řada genů. V tomto směru existují možné souvislosti mezi psoriázou a jejími komorbiditami. Samotný psoriatický proces je zprostředkován imunitními mechanizmy, kde hrají významnou rolu aktivované T lymfocyty, ale i faktory nespecifické imunity. Zánětlivý proces u psoriázy může mít souvislost např. s některými kardiovaskulárními chorobami. Zvláště u těžkých forem psoriázy je tedy účinná celková léčba nezbytná. Biologická léčba představuje v tomto směru významný přínos.

Kľúčové slová: psoriáza, multigenní podklad, komorbidity, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comorbidities in psoriasis – a new perspective of an old disease

Psoriasis is multifactorial disease with manifestation on genetic background. The manifestation under provoking factors is the result of many genes. There are some possible associations between psoriasis and comorbid conditions in this way. Psoriasis is driven by immune mechanisms with important role of activated T lymphocytes and some factors of non specific immunity. Inflammation in psoriasis could be connected i. e. with some cardiovascular diseases. Especially in severe psoriasis effective systemic treatment is necessary. Biologicals are hopeful in this way.

Keywords: multigenic background, comorbidities, treatment