Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Osteoporóza a kvalita života
    doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Mgr. Tomáš Ďurdík
    (4/2014, Aktuálna farmakoterapia )
  • Minimálne invazívna ezofagektómia
    doc. MUDr. Roman Benej, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Miroslav Janík, PhD., MUDr. Martin Lučenič, MUDr. Zsolt Zsemlye
    (1/2013, Prehľadové články )