Slovenská chirurgia 1/2013

Minimálne invazívna ezofagektómia

doc. MUDr. Roman Benej, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Miroslav Janík, PhD., MUDr. Martin Lučenič, MUDr. Zsolt Zsemlye

Miniinvazívna ezofagektómia je efektívny operačný postup u pacientov s rôznymi benígnymi i malígnymi ochoreniami. Ambíciou v takýchto prípadoch nie je kozmetický efekt, ale najmä redukcia pooperačných komplikácií ako je pooperačný zápal pľúc a SIRS. Rovnako dôležitá je i dostatočná radikalita v prípade zhubného ochorenia. K dispozícii je niekoľko operačných postupov. V zásade ide o kombináciu laparoskopického a torakoskopického prístupu, alebo ako úplná novinka, kombinácia transcervikálneho a laparoskopického postupu. Samozrejmosťou musí byť dostatočné operačné vybavenie a skúsenosti pracoviska s ezofageálnou chirurgiou. Nevyhnutnosťou je adekvátne intenzivistické zázemie. Takýto operačný postup je stále u mnohých vnímaný s rezervou. Avšak renomované pracoviská, ktoré sa zaoberajú aj takouto chirurgiou už na veľkých súboroch dokázali benefit tejto operácie pre pacienta. Nie je to postup, ktorý by mal byť volený za každú cenu a už vôbec nie v záujme výcviku.

Kľúčové slová: minimálne invazívna ezofagektómia, TEMLA, rendez vouz ezofagektómia, laparoskopická torakoskopická ezofagektómia, gastroenteroanastomóza staplerova, gastroenteroanastomóza ručne šitá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Minimaly invasive esophagectomy

Minimaly invasive esophagectomy is an effective operating procedure in patients with esophageal disorders or malignancy. Cosmetic effect is not the aim in such cases. The most importatnt is reduction of postoperating pneumonia and SIRS. It is also necessary to perform radicality in case of malignancy. There are some operating procedures to achieve this. In principle it is about combination of laparoscopic and thoracoscopic aproaches and as new combination of transcervical and laparoscopic aproaches. It is not possible to reach results without adecvate intensive care, operating equipment and sufficient experiences in this operating field. Some surgeons have proved benefit from this operation. It is not the procedure of choice but in exactly set indications is an effective method to treat the pacient.

Keywords: minimaly invasive esophagectomy, TEMLA procedure, rendez vouz esophagectomy, laparoscopic thoracoscopic esophagectomy, stapled anastomosis, instrumental anastomosis.