Via practica 2/2005

Chronická obštrukčná choroba pľúc

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Stúpajúca prevalencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa stáva celosvetovým problémom. Článok poskytuje prehľad o súčasných náhľadoch na etiopatogenézu, diagnostiku a liečbu najčastejšieho chronického pľúcneho ochorenia, ktoré je dnes celosvetovo na piatom mieste v poradí príčin smrti a je predpoklad, že v roku 2020 sa dostane na tretie miesto.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, rizikové faktory, včasná diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

The increasing prevalence of chronic obstructive pulmonary disease is becoming worldwide problem. The survey of recent views to the etiopathogenesis, diagnostic and treatment of the most common pulmonary disease is presented in this article. This disease is in the fifth place in the causes of death world over and in 2020 it will get in the third place.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, risk factors, early diagnostic, treatment.