Via practica 3–4/2013

Osteoporóza a diabetes mellitus

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Osteoporóza je častou komplikáciou pacienta s diabetes mellitus oboch typov. U diabetikov možno nájsť rôzne typy metabolického postihnutia kostí, pričom najväčšie riziko majú ženy s diabetes mellitus 1. typu. V patofyziológii vzniku osteoporotickej fraktúry sú predmetom výskumu účinky inzulínu, osteokalcínu, inzulínu podobných faktorov (IGF) a celého radu cytokínov. K rizikovým faktorom vzniku osteoporotických fraktúr patria jednak faktory priamo súvisiace s diabetom a jeho komplikáciami (nedostatočná metabolická kompenzácia, neuropatia, nefropatia, retinopatia a i.) ako aj zvýšené riziko pádov u diabetikov. U pacientov s 2. typom diabetu medzi dôležité rizikové faktory vzniku osteoporotickej zlomeniny patrí aj užívanie glitazónov, a preto je u pacientov s rizikom osteoporózy pri indikácii dlhodobej liečby glitazónmi nutné zvážiť i tento potenciálny negatívny efekt. Prevencia a liečba osteoporózy u diabetikov sa riadi všeobecnými zásadami ako sú adekvátna zmena životného štýlu, suplementácia vápnika a vitamínu D a v prípade indikácie aj antiporotická terapia.

Kľúčové slová: osteoporóza, fraktúry, glitazóny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteoporóza a diabetes mellitus

Osteoporóza je častou komplikáciou pacienta s diabetes mellitus oboch typov. U diabetikov možno nájsť rôzne typy metabolického postihnutia kostí, pričom najväčšie riziko majú ženy s diabetes mellitus 1. typu. V patofyziológii vzniku osteoporotickej fraktúry sú predmetom výskumu účinky inzulínu, osteokalcínu, inzulínu podobných faktorov (IGF) a celého radu cytokínov. K rizikovým faktorom vzniku osteoporotických fraktúr patria jednak faktory priamo súvisiace s diabetom a jeho komplikáciami (nedostatočná metabolická kompenzácia, neuropatia, nefropatia, retinopatia a i.) ako aj zvýšené riziko pádov u diabetikov. U pacientov s 2. typom diabetu medzi dôležité rizikové faktory vzniku osteoporotickej zlomeniny patrí aj užívanie glitazónov, a preto je u pacientov s rizikom osteoporózy pri indikácii dlhodobej liečby glitazónmi nutné zvážiť i tento potenciálny negatívny efekt. Prevencia a liečba osteoporózy u diabetikov sa riadi všeobecnými zásadami ako sú adekvátna zmena životného štýlu, suplementácia vápnika a vitamínu D a v prípade indikácie aj antiporotická terapia.

Keywords: osteoporóza, fraktúry, glitazóny.