Via practica 10/2007

JE MOŽNÉ OČAKÁVAŤ OD „DISEASE MANAGEMENT PROGRAM“ KVALITNÚ, EKONOMICKY VÝHODNÚ STAROSTLIVOSŤ O DIABETIKOV 2. TYPU?

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., Dr. med. Valerien Sulik

Diabetes mellitus je pomerne časté a ekonomicky veľmi nákladné ochorenie. Je preto nutné zamyslieť sa nad možnosťami zníženia nákladov na liečbu diabetikov. Ekonomické náklady na diabetes mellitus korelujú s metabolickou kompenzáciou, pri dobrej metabolickej kompenzácii výrazne klesá vznik a vývoj chronických komplikácií. Na podklade dodržiavania bežne akceptovaných odporúčaní, ktoré sú založené na základe „medicíny založenej na dôkazoch“ bol vytvorený v Nemecku „Disease management program“, zavedený do praxe v roku 2002. Stredobodom programu je taká starostlivosť o pacienta, ktorá mu zabezpečí čo najlepší zdravotný stav pri čo najnižších ekonomických nákladoch. Momentálne je v programe asi 1/5 všetkých diabetikov v Nemecku, ale v praxilekára-internistu sa nateraz neukazujú jeho pozitívne výsledky.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, ekonomika, disease management program.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IT IS POSSIBLE TO AWAIT FROM „DISEASE MANAGEMENT PROGRAM“ PROFESSIONAL, ECONOMICAL PROFITABLY CARE OF DIABETICS 2. TYPE?

Diabetes is a frequent disease with high economical burden. Therefore is necessary to manage diabetic patient as cheap as possible. Medical care costs of diabetes are in good correlation with glycemic control and good glycemic control leads to prevention of chronic diabetic complications. Practical guidelines for management of diabetes, based on evidence based medicine, are the basic strategy for creation of „Disease Management Program“, which was introduced in Germany in the year 2002. Aim of this program is management of diabetics to controlling costs by preventing complications. One fifth of diabetics in Germany are involved in this program at the moment, but in the practice of German internal medicine doctor are not visible positive results of this program, yet.

Keywords: diabetes mellitus, costs, disease management program.