Via practica 10/2005

Sekundárna prevencia ischemických cievnych mozgových príhod

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Cievna mozgová príhoda (CMP) je klinická diagnóza charakterizovaná rýchlo sa vyvíjajúcou fokálnou (alebo globálnou) poruchou mozgovej cirkulácie. Akútna CMP je jednou z najvýznamnejších príčin morbidity a mortality v celosvetovom meradle. Vzhľadom k pomerne malým možnostiam účinného terapeutického zásahu v dobe akútneho rozvoja CMP sa dnes veľká pozornosť sústreďuje na preventívne opatrenia v rámci primárnej a sekundárnej prevencie. Sekundárna prevencia zahŕňa komplex systémových, medikamentóznych a chirurgických postupov a pri správnom použití dokáže výrazne zlepšiť prognózu pacientov s prekonanou CMP. Systémové opatrenia sú zamerané na redukciu rizikových faktorov aterosklerózy. Medikamentózne sa v liečbe používajú protidoštičkové látky (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, dipyridamol), antihypertenzíva, látky znižujúce hladinu cholesterolu (simvastatín). Na prevenciu kardioembolických CMP používame antikoagulanciá (warfarín). U pacientov so závažnou stenózou a. carotis po prekonaní CMP do úvahy prichádza chirurgická liečba, najčastejšie endarterektómia.

Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, sekundárna prevencia, antiagreganciá, antikoagulanciá, endarterektómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SECONDARY PREVENTION OF ISCHEMIC CEREBROVASCULAR ACCIDENTS

Cerebrovascular accident is a clinical diagnosis characterized by rapid development of a focal (or global) disorder in the cerebral circulation. Acute cerebrovascular accident is one of the most important causes of morbidity and mortality in the world. There is quite small range of effective therapeutic options during the acute development of the accident, therefore the focus is on preventive care and secondary prevention.

Keywords: cerebrovascular accident, secondary prevention, antiaggregans, anticoagulants, endarterectomy.