Ambulantná terapia 1/2007

KLIMAKTÉRIUM A KOSŤ Hormonálna substitučná liečba v prevencii a liečbe osteoporózy

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

Estrogénny deficit je rozhodujúcou príčinou vzniku postmenopauzálnej osteoporózy. Logicky substitúcia estrogénmi predstavuje najfyziologickejší spôsob jej liečby. Estrogénna, resp. estrogén/gestagénna substitúcia vedie k signifikantnej redukcii osteoporotických fraktúr vo všetkých typických lokalitách. Účinok pretrváva len počas aplikácie liečby. Limitáciou dlhodobého užívania sú nonskeletálne účinky liečby.

Kľúčové slová: estrogény, kostná hustota, fraktúry.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

KLIMAKTÉRIUM A KOSŤ Hormonálna substitučná liečba v prevencii a liečbe osteoporózy

Estrogénny deficit je rozhodujúcou príčinou vzniku postmenopauzálnej osteoporózy. Logicky substitúcia estrogénmi predstavuje najfyziologickejší spôsob jej liečby. Estrogénna, resp. estrogén/gestagénna substitúcia vedie k signifikantnej redukcii osteoporotických fraktúr vo všetkých typických lokalitách. Účinok pretrváva len počas aplikácie liečby. Limitáciou dlhodobého užívania sú nonskeletálne účinky liečby.

Keywords: estrogény, kostná hustota, fraktúry.