Via practica 6/2009

Klasifikácia dyslipoproteinémií: 2. časť – sekundárne dyslipoproteinémie

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Sekundárne dyslipoproteinémie (DLP) sú dôsledkom iného základného ochorenia, niektorých liekov, hormónov alebo špecifických vplyvov vonkajšieho prostredia ovplyvňujúcich metabolizmus lipidov a lipoproteínov po kvantitatívnej i kvalitatívnej stránke. Medzi hlavné príčiny sekundárnych DLP patria endokrinné a metabolické ochorenia, chronické ochorenia obličiek, ochorenia pečene, nutričné a toxonutričné vplyvy, liekmi a hormónmi indukované DLP, hyperurikémia, akútne a chronické infekčné ochorenia, vzácne ochorenia, ako aj rôzne vonkajšie faktory.

Kľúčové slová: sekundárne dyslipoproteinémie, diabetes mellitus, hypotyreóza, chronické obličkové ochorenie, ochorenia pečene, alkohol, lieky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification of dyslipoproteinaemias: Part II – Secondary dyslipoproteinaemias

Secondary dyslipoproteinaemias may develop as a result of other diseases, some medications, hormones or specific exogenous influences, which affect metabolism of lipids and lipoproteins. Most common diseases associated with secondary dyslipoproteinaemias are endocrine and metabolic diseases, chronic renal disease, hepatic disease, nutritional and toxonutritional influences, secondary DLP induced by drugs and hormones, hyperuricemia, acute and chronic infectious diseases, rare diseases and various exogenous factors.

Keywords: secondary dyslipoproteinaemias, diabetes mellitus, hypotyreosis, chronic renal disease, hepatic disease, alcohol, drugs