Via practica 10/2009

Prevencia a liečba chronickej venóznej insuficiencie

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Chronická venózna insuficiencia (CHVI) je progresívne ochorenie žilového systému dolných končatín (DK). Pojem CHVI zahŕňa anatomickú a funkčnú abnormalitu žilového systému a mal by byť vyhradený pre pacientov so závažnejším chronickým žilovým ochorením, ktorí majú opuchy, kožné zmeny a/alebo žilové vredy predkolenia. Rozoznávame primárnu a sekundárnu CHVI. V práci sa rozoberá prevencia a liečba chronickej žilovej insuficiencie.

Kľúčové slová: chronická venózna insuficiencia, klasifikácia, prevencia, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention and treatment of chronic venous insufficiency

Chronic venous insufficiency (CVI) is a progressive disease of the venous system of lower limbs. The term CVI implies anatomical and functional abnormality of the venous system and should be reserved for patients with more advanced chronic venous disease, including those with edema, skin changes and/or venous ulcers. We differentiate primary and secondary CVI. In this article the prevention and treatment of CVI is discussed.

Keywords: chronic venous insufficiency, classification, prevention, treatment