Via practica 9/2009

Osteoporóza u mužov

MUDr. Soňa Tomková, PhD., MUDr. Zuzana Beličáková

Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu, spojené so znížením množstva aj kvality kostného tkaniva, čo vedie k zníženej mechanickej odolnosti a zvýšenému riziku zlomenín (definícia WHO). Prevalencia osteoporózy v populácii Slovenska sa odhaduje na približne 6 %. Muži tvoria 20 % všetkých pacientov s diagnózou osteoporózy. Kým u žien prevláda primárna – postmenopauzálna osteoporóza, u mužov je vyšší výskyt sekundárnej osteoporózy (60 %). Sekundárne príčiny osteoporózy u mužov sú rôzne, veľmi často ide o hypogonadizmus a ochorenia v oblasti gastrointestinálneho traktu, vrátane ochorení pečene.

Kľúčové slová: osteoporóza u mužov, sekundárna osteoporóza – príčiny, prevencia, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteoporosis in men

Osteoporosis is a systematic skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue, with a consequent increase in bone fragility and susceptibility to fracture (definition by WHO). Prevalence of osteoporosis in our population is assumed to be 6 %. Men make 20 % of all patients with dg. Osteoporosis. While in female gender is more often primary – postmenopausal osteoporosis, in male gender is more often secondary osteoporosis (60 %). Secondary reasons of men’s osteoporosis are different. Very often it is hypogonadism, diseases of gastrointestinal tract and liver.

Keywords: osteoporosis in men secondary osteoporosis – causes, prevention, therapy