Vaskulárna medicína 4/2011

Chronické venózne ochorenie – najčastejšie chronické ochorenie vo vyspelých civilizáciách

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Choroby žíl dolných končatín patria medzi najčastejšie chronické stavy vo vyspelých krajinách. Chronické venózne ochorenie (CHVO) zasahuje polovicu až dve tretiny obyvateľstva. Predstavuje nielen závažný medicínsky, ale aj ekonomický problém. Ako vyplynulo z nedávno zverejnenej epidemiologickej štúdie Vein Consult Program, ktorá bola uskutočnená v 13 krajinách sveta na vzorke takmer 70 000 ambulantných pacientov, sa CHVO vyskytovalo u 61 %, pričom 15 % pacientov s CHVO bolo v dôsledku ochorenia práceneschopných a u 12 % práceneschopných bola doba trvania práceneschopnosti viac ako 1 mesiac. Kvalita života pacientov trpiacich na žilové ochorenia je v porovnaní so zdravou populáciou znížená. Mnohé veľké klinické štúdie potvrdili, že chronické žilové ochorenia spôsobujú pacientom výrazné obmedzenia v spôsobe života, vyše polovica pacientov má problém odhaliť si dolné končatiny (napr. nechodí na kúpalisko, ženy nenosia sukňu), pričom so zvyšujúcou sa závažnosťou ochorenia stúpa aj počet osôb, ktorým choroba znemožňuje niektoré denné činnosti či aktivity.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronické venózne ochorenie – najčastejšie chronické ochorenie vo vyspelých civilizáciách

Choroby žíl dolných končatín patria medzi najčastejšie chronické stavy vo vyspelých krajinách. Chronické venózne ochorenie (CHVO) zasahuje polovicu až dve tretiny obyvateľstva. Predstavuje nielen závažný medicínsky, ale aj ekonomický problém. Ako vyplynulo z nedávno zverejnenej epidemiologickej štúdie Vein Consult Program, ktorá bola uskutočnená v 13 krajinách sveta na vzorke takmer 70 000 ambulantných pacientov, sa CHVO vyskytovalo u 61 %, pričom 15 % pacientov s CHVO bolo v dôsledku ochorenia práceneschopných a u 12 % práceneschopných bola doba trvania práceneschopnosti viac ako 1 mesiac. Kvalita života pacientov trpiacich na žilové ochorenia je v porovnaní so zdravou populáciou znížená. Mnohé veľké klinické štúdie potvrdili, že chronické žilové ochorenia spôsobujú pacientom výrazné obmedzenia v spôsobe života, vyše polovica pacientov má problém odhaliť si dolné končatiny (napr. nechodí na kúpalisko, ženy nenosia sukňu), pričom so zvyšujúcou sa závažnosťou ochorenia stúpa aj počet osôb, ktorým choroba znemožňuje niektoré denné činnosti či aktivity.