Via practica 11/2008

SEKUNDÁRNA HORMONÁLNE PODMIENENÁ OSTEOPORÓZA

MUDr. Peter Kentoš, MUDr. Mikuláš Pura, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Osteoporóza je jasne definovaným metabolickým kostným ochorením s multifaktoriálnou etiológiou. Patofyziologicky komplexne vnímaná predstavuje jedno z najčastejších endokrinných ochorení. Príčinou sekundárnej hormonálne podmienenej osteoporózy môžu byť stavy spojené buď s deficitom, alebo naopak s nadbytkom hormónov. Po charakteristike najčastejších endokrinných ochorení, ktoré bývajú podkladom osteoporózy (hyperparatyreóza, endogénny a exogénny hyperkortizolizmus, hypogonadizmus) sa autori venujú aj ochoreniam, ktoré sú v osteologickom povedomí v úzadí (hyposomatotropizmus, diabetes mellitus).

Kľúčové slová: osteoporóza, sekundárna etiológia, endokrinné ochorenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SECONDARY HORMONAL OSTEOPOROSIS

Osteoporosis is clearly defined metabolic bone disease with multifactorial etiology. If taken widely from pathophysiological point of view, osteoporosis is one of the most prevalent endocrine disorders. Generally, any hormonal deficiency or on the contrary hormonal excess can cause the secondary hormonal osteoporosis. After characteristics of the most frequent endocrine disorders associated with osteoporosis (hyperparathyrodism, endogenous and exogenous hypercortisolism, hypogonadism) authors pay attention also to less frequent disorders (growth hormone deficiency, diabetes mellitus).

Keywords: osteoporosis, secondary etiology, endocrine disorders