Pediatria pre prax 4/2009

Prevencia potravinovej alergie

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

V poslednom období je zaznamenaná zvyšujúca sa prevalencia alergických ochorení. Potravinová alergia postihuje asi 6–8% detí. Alergia na bielkovinu kravského mlieka, vajcia a sóju môže byť u detí prechodná, zatiaľ čo alergia na orechy, arašidy a ryby pretrváva po celý život. Pochopenie imunologických princípov atopie je základom pre stanovenie princípov preventívnych opatrení pre vznik alergického ochorenia. Cieľom preventívnych opatrení je znížiť výskyt atopických ochorení alebo aspoň oddialiť ich klinickú manifestáciu. Rozlišujeme viac stupňov preventívnych opatrení: 1. primárna prevencia je zameraná na prevenciu senzibilizácie, 2. sekundárna prevencia sa zameriava na zabránenie výskytu alergických symptómov v prípade, kedy už nastala senzibilizácia pôsobením alergénov.

Kľúčové slová: potravinová alergia, prevencia potravinovej alergie, alergia na bielkovinu kravského mlieka, hypoalergénne formule.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prevention of food allergy

Food allergy occurs in about 6–8% children, is increasing in prevalence over the past decade and represents a major burden to our young. The natural history of food allergy documents that allergies to cow´s milk, egg and soy frequently remit, whereas to peanut, nuts and fish typically persist into adulthood. An understanding of the immunologic basis of atopy helps one to devise strategies for allergy prevention. Systematically allergy prevention may be directed at two stages: 1. primary prevention that inhibits IgE and other immunologic senzitization, 2. secondary prevention that abrogates disease expression subsequent to immunologic senzitization.

Keywords: food allergy, prevention of food allergy, cow´s milk allergy, hypoallergenic formulas.