Via practica 6/2007

PERIODONTÁLNE OCHORENIA

doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.

Periodontálne (parodontálne) ochorenia, ako druhá z najčastejších príčin straty zubov, sú aktuálnym medicínskym problémom. Ide o ochorenia závesného systému zuba. Najčastejšou etiológiou býva bakteriálny zápal zapríčinený kmeňmi obsiahnutými v zubnom plaku. Ochorenia parodontu sprevádzajú rôzne chorobné stavy organizmu. Pri diagnostike aj liečbe periodontálnych ochorení je nenahraditeľná spolupráca špecialistu – stomatológa s praktickým lekárom, ktorý má o celkovom zdravotnom stave pacienta najlepší prehľad.

Kľúčové slová: periodontálne ochorenia, parodont, stomatológia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PERIODONTAL DISEASES

Periodontal diseases, which are the second most common cause of teeth loss, remains a challenging medical problem. It is a disease of tooth-supporting tissues. The most frequent ethiology is an inflammatory process caused by bacterial strains which are contained in the dental plaque. Periodontal diseases are associated with different systemic diseases. The cooperation of stomatologists and general practitioners, who have the best information on patients’ health status, is irreplaceable in diagnostics and treatment of these diseases.

Keywords: periodontal diseases, periodontium, dentistry, prevention.